Doelstelling

Stichting Hulpactie Haarlem verleent financiële ondersteuning aan activiteiten en initiatieven in Midden- en Zuid Kennemerland die gericht zijn op actieve deelname van mensen aan de samenleving. Voor de stichting staan daarbij  de verbinding tussen mensen en groepen, omkijken naar anderen en de menselijke maat centraal. Wij bieden ondersteuning  waar anderen (bijvoorbeeld de overheid) niet of onvoldoende hierin voorzien.

Hoe gaat Hulpactie Haarlem te werk?

Wij hebben gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke aanvraagprocedure. Daarvoor is het nodig dat u kort en duidelijk uw aanvraag formuleert opdat we zo snel en zorgvuldig mogelijk een besluit kunnen nemen. Een gesprek met de aanvrager kan deel uitmaken van het proces.

Op deze  website treft u een formulier aan dat u moet invullen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage.  Alleen aanvragen die binnen onze doelstellingen passen worden in behandeling genomen.

De stichting heeft geen ANBI-status

Op ieder moment van het jaar kan een aanvraag worden ingediend.