Projecten

Wij subsidiëren projecten van organisaties die zich richten op de hulp aan mensen die steun echt nodig hebben omdat zij zelf over onvoldoende financiële middelen beschikken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld eenzaamheid, armoede, achterstand of om mensen die door een handicap of een gebrekkige gezondheid niet of moeilijk kunnen meekomen. Ook experimentele en/of innovatieve projecten komen in aanmerking. De omvang van de projecten varieert van klein tot groot.

Hulpactie Haarlem steunt projecten en initiatieven:

  • gericht op actief burgerschap, projecten die ervoor zorgen dat mensen grip kunnen krijgen en houden op hun eigen leven, initiatieven waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor anderen.
  • die tot doel hebben actieve zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Onder het motto dat een hengel soms belangrijker is dan de vis.
  • van ondernemingen die gekozen hebben voor sociaal ondernemerschap en waarbij we er vanuit gaan dat deze ondernemingen vernieuwende concepten hanteren of uitproberen. Dit in aanvulling op de bestaande werkwijzen die niet altijd het gewenste resultaat leveren.

Voorbeelden van door ons gesubsidieerde projecten:

Stichting Voedselbank Haarlem

Project: mensen die in armoede leven helpen door middel van het verdelen van ingezamelde, onverkoopbare voedselvoorraden.

Doelgroep: alleenstaanden, ouderen, vrouwen, niet-westerse allochtonen, chronisch zieken.


Reis met je hart

Doelgroep: vakantiereizen voor mensen die onvoldoende middelen hebben voor een vakantie.


Inloophuis Kennemerland

Doelgroep: ex-kankerpatiënten en hun naasten.


Prof. Dr.Gunningschool

Project: lichamelijke opvoeding in het speciaal onderwijs

Doelgroep: kinderen van 12 – 18 jaar met ontwikkelings- en gedragsstoornissen.


Stichting Hospice Haarlem

Project: voorzieningen om het leven in Bijna Thuishuizen te veraangenamen; opleiding van vrijwilligers.

Doelgroep: terminale patiënten.


Oecomenisch Diakonaal Centrum Stem in de Stad, Haarlem

Project: de exploitatie van het Aanloopcentrum

Doelgroep: vereenzaamde ouderen in de stad die binnen lopen voor aandacht, pastoraat en een kopje koffie.


Stichting Fonds Urgente Noden

Project: algemene ondersteuning inzake armoedebestrijding

Doelgroep: inwoners in de regio Haarlem.


Stadsgarage

Project: versteviging van de groeiende organisatie

Doelgroep: sociaal ondernemers met behoefte aan professionalisering.


ZOEFZOEF

Project: uitbreiding maatwerktransport naar meerdere wijken

Doelgroep: ouderen.


Stichting de Baan

Project: stoelfietsen voor dagbesteding

Doelgroep: ouderen.


VPSG

Project: driedaagse bijeenkomsten inzake  seksueel geweld en misbruik

Doelgroep: vrouwen die deze ervaringen in hun jeugd hebben meegemaakt.


Swim fight for cancer

Project: Fundraising voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker.