Subsidie aanvragen

Wij hebben gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke aanvraagprocedure. Daarvoor is het nodig dat u kort en duidelijk uw aanvraag formuleert opdat we zo snel en zorgvuldig mogelijk een besluit kunnen nemen. Een gesprek met de aanvrager kan deel uitmaken van het proces.
Op deze pagina treft u een formulier aan dat u moet invullen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Extra documenten kunt u mailen naar Hulpactiehaarlem@gmail.com.
Alleen aanvragen die binnen onze doelstellingen passen worden in behandeling genomen.

Op ieder moment van het jaar kan een aanvraag worden ingediend.

We behandelen aanvragen viermaal per jaar. Indien deze voor 1 maart, 15 mei, 15 september en 1 december zijn aangeleverd, streven we ernaar om deze binnen 1 maand na genoemde data te behandelen.

ANBI/SBBI
Voor alle duidelijkheid: Stichting Hulpactie Haarlem is bij de fiscus NIET gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen door deze stichting voor zover ze uitgaan boven de vrijstelling (in
2022: € 2.274,00) belast zijn met 30% (en mogelijk 40%) schenkbelasting tenzij de begiftigde zelf een ANBI, SBBI (sociaal belang behartigende instelling) of steunstichting SBBI is.
De begiftigde is verplicht aangifte schenkbelasting te doen bij de fiscus indien de schenking is belast met schenkbelasting.

Onze stichting is verplicht alle schenkingen te melden bij de fiscus.

Velden met een * zijn verplicht.


    Wordt de financiële draagkracht van de begunstigden van uw project door u getoetst?*